Ben je professional en wil je je cliënten doorverwijzen? 

DOORVERWIJZEN? 

Ben je professional en wil je je cliënten doorverwijzen? Herken je onverklaarbaar uitblijvend herstel bij je patiënten en denk je dat ze baat kunnen hebben bij deze methode?

Wij boeken hele mooie resultaten met deze methode, o.a. met mensen met long-covid, Chronische Vermoeidheids- en Postcommotioneel Syndroom / whiplash / aanhoudende klachten na een hersenschudding en burnout.

De Epiphora Methode
De methode is ontwikkeld door fysiotherapeut, haptonoom en ademcoach Hans Timmerman en gaat ervan uit dat er bij uitblijvend herstel bij een verschijnselen (zie afbeelding hieronder) sprake is van een verstoorde doorbloeding van de hersenen. 

Die verstoring kan zijn ontstaan door een val of ongeluk of door langdurig verkeerde (nek)houding; zo raken de wervelslagaders bekneld en kan er onvoldoende bloed naar het achterste deel van de hersenen worden gebracht. Dat is het geval als er bij iemand sprake is van een afwijking in de zogenaamde Cirkel van Willis: een vaatkring van hersenslagaders die de bloedvaten van de linker- met de rechterkant en de voorste met de achterste bloedsomloop verbinden. Die cirkel is bij ruim tweederde van de mensen niet compleet: het is dus een veel voorkomende 'afwijking'. Als dat het geval is kan een beperkte bloedtoevoer vanuit de wervelslagaders  niet worden gecompenseerd door de bloedtoevoer vanuit de halsslagaders. Het gevolg is dan dat het achterste deel van de hersenen structureel onvoldoende bloed krijgt. Dit heeft algehele slagadervernauwing in de hersenen tot gevolg waardoor ook de afvoer van afvalstoffen niet meer goed kan plaatsvinden. De  Epiphora bewegingsoefeningen openen de wervelslagaders en zorgen er zo voor dat de hersenen weer voldoende bloed krijgen. Ook zorgen de oefeningen ervoor dat afvalstoffen weer goed kunnen worden afgevoerd doordat ze drainage van lymfe- en hersenvocht weer op gang brengen.

Of mensen baat hebben bij de Epiphora Methode wordt niet zozeer bekeken op basis van diagnose, maar veelal op basis van het achttal verschijnselen / symptomen op de afbeelding hierboven. Als mensen een of meerdere van de verschijnselen op de afbeelding herkennen is de kans groot dat de Epiphora Methode hen kan helpen om herstel in gang te zetten en / of te ondersteunen.

Cursus en monitoren herstel deelnemers
Wij hebben een cursus van vier keer 2 uur ontwikkeld waarin we mensen de Epiphora Methode aanleren, aangevuld met de kennis uit onze eigen praktijk: informatie over het autonome zenuwstelsel en de Polyvagaal Theorie, ademhaling en belangrijke hormoon centra in onze lichaam en bijbehorende oefeningen die herstel ondersteunen.

Met VAS scorelijsten kwantificeren we het herstelproces. Die scorelijsten worden door deelnemers voor aanvang van de cursus en voor de start van elke cursusavond ingevuld. Zo monitoren we vooruitgang en eventuele terugval. Die scoreformulieren vertellen een deel van het verhaal: ze laten zien dat klachten als brainfog, wazig zien, koud lichaam, verzuurde spieren, overgevoeligheid voor licht en geluid duidelijk afnemen. Een ander deel van het verhaal wordt verteld door de verhalen van de deelnemers. Die ervaren dat ze - vaak voor het eerst in lange tijd - meer energie krijgen, beter slapen, zich beter kunnen concentreren en het herstel op gang komt.

Herstel gaat uiteraard niet in een rechte lijn omhoog. Herstel gaat soms ook gepaard met wat mensen als terugval kunnen ervaren. Vaak gaat het ook gepaard met allerlei heftige emoties: boosheid, verdriet en rouw die te maken hebben met het feit dat mensen vaak al lange tijd ziek zijn en (de heftigheid van) de ziekte hen veel heeft ontnomen. We benadrukken in de cursus ook dat herstel niet perse een prettig proces is en dat het ook niet betekent dat deelnemers weer de oude worden. 'De oude' en 'de oude manier van leven' lijkt namelijk vaak sterk verbonden te zijn met het ontstaan van langdurige klachten en het feit dat herstel uitblijft: het lichaam is zo uitgeput, de energie is vaak zo 'weggegeven' aan anderen en grenzen zijn vaak langdurig zo slecht bewaakt dat - met de woorden van de arts Gabor Mate - het lichaam dan uiteindelijk maar 'nee' zegt. Herstel begint als het lichaam uit de 'sympatico dominantie' komt en het parasympatische zenuwstelsel weer wordt geactiveerd. In de Epiphora Methode is dat heel zichtbaar doordat deelnemers beginnen te gapen en tranende / vochtige ogen krijgen (Epiphora betekent 'tranenvloed'): duidelijke tekenen dat het lichaam in de 'herstelstand' komt.

Meer informatie
In de bijlage vindt u een whitepaper, geschreven door Hans Timmerman (de fysiotherapeut die de methode heeft ontwikkeld) en Steven Zwerink (ademfysioloog) waarin zij het ontstaan, de achtergronden en werking van de methode meer in detail uitleggen.

De Epiphora Methode wordt helaas nog niet vergoed. Zie voor de prijzen deze pagina. 
Vragen over de Epiphora Methode en onze cursus beantwoorden we graag per email of in een persoonlijk gesprek.

Leendert Roosenbrand (ademtherapeut) 
Esther Zwietink (massagetherapeut)

Met vriendelijke groet, 

Esther Zwietink en Leendert Roosenbrand

Meer achtergrond informatie is te vinden in onderstaande whitepaper. 

1669131976_Whitepaper_Epiphora_Methode_2022.pdf